OUTSOURCING OBRAČUNA PLATA I DRUGIH PRIMANJA

Sve češće kompanije traže rešenje za obračun zarada koje im obezbeđuje pouzdanost i tajnost. Troškovi radne snage, software i održavanja često su kompleksan posao. Nakon detaljnije analize naši klijenti dolaze do zaključka da im sistem koji poseduju daleko prevazilazi troškove outsorce-a. Software je naše lično vlasništvo koje se stalno usavršava i usklađuje sa zakonskim promenama i realnim potrebama koje nameće moderan način poslovanja. Naš tim je stručan, obrazovan i opremljen vrhunskim software-om.

U našem paketu outsourcinga obračuna zarada i drugih primanja dobijate:

OUTSOURCING PROJEKTOVANJA I RAZVOJA APLIKACIJA

Naš tim u sebi sadrži spoj dve stvari koje se ne mogu uvek i lako naći kada je to potrebno. Sa jedne strane iskusan je u razvoju aplikacija korišćenjem najčešće Microsoft tehnologija kao što su .NET, Microsoft CRM, Microsoft Share Point ili Microsoft SQL Server, ali takođe mogu da odgovore zadacima i u drugim tehnologijama kao što je Java, Delphi i sl. Sa druge strane, kao posledica nagomilanog iskustva kroz rad na velikom broju projekata, naš tim poseduje jako dobro poznavanje poslovnih procesa i kao i načina na koji se mogu optimizovati.

Te osobine su nas preporučile i omogućile nam učešće u nekoliko velikih projekata vezanih za državnu upravu i finansijski sektor, gde smo bili angažovani od strane svetski priznatih sistem integratora koji su prepoznali u nama partnera za svoje projekte.