DRŽAVNA UPRAVA

Grad Beograd
Finansije sa automatskim knjiženjem, planiranje praćenje realizacije planova,otkup stanova ,likvidature sa elektronskim plaćanjem, trudnice, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora ,isplate fizičkim licima , fakturisanje,blagajna.
Parking servis Beograd
Finansije, robno knjigovodstvo,materijalno knjigovodstvo, fakturisanje planiranje praćenje realizacije planova, likvidadura , praćenje ugovora ,plate,kadrovska evidencija, isplate fizičkim licima,Portal javnih nabavki,blagajn.a
Opština Savski venac
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova,otkup stanova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem, isplate fizičkim licima, fakturisanje , osnovna sredstva,blagajna,plate
Opština Stari grad
Otkup stanova, vođenje kredita
Opština novi Beograd
Finansije op[tine i indirektnih korisnika sa automatskim knjiženjem , isplate fizičkim licima,plate op[tine i indirektnih korisnika, fakturisanje , osnovna sredstva,blagajna
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem ka ISIB-u, isplate fizičkim licima, fakturisajne, osnovna sredstva, robno knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, inventura,blagajna. , osnovna sredstva,blagajna,plate
Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem ka ISIB-u, isplate fizičkim licima, robno materijalno,osnovna sredstva
Državna revizorska institucija
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem ka ISIB-u, isplate fizičkim licima, robno materijalno,osnovna sredstva
Agencija za zaštitu životne sredine
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem ka ISIB-u, isplate fizičkim licima, Robno materijalno.
Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju
Finansije sa automatskim knjiženjem , planiranje praćenje realizacije planova, odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora i elektronskim plaćanjem ka ISIB-u, isplate fizičkim licima, osnovna sredstva.
Uprava za javne nabavke
Pisarnica- vođenje predmeta
Kulturno centar Čukarica
Finansije, planiranje praćenje realizacije planova, otkup odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora plate, isplate fizičkim licima, fakturisanje.
Kulturni centar Majdan
Finansije, planiranje praćenje realizacije planova, otkup odobravanjenje zahteva sa praćenjem ugovora plate, isplate fizičkim licima, fakturisanje, osnovna sredstva
Opština Kraljevo, Čukarica
Budžet

PRIVATNI SEKTOR

Merkur osiguranje
Pisarnica
KBC "Dr. Dragiša Mišović, Dedinje"
Modul za prevoz,ostale isplate,Plate.
Despec d.o.o.
Finansije
Metalika G
Web portal
-Q4you
Web aplikacija (Q4you.rs)
Kolubara Beograd
Plate.
Hermon d.o.o.
Plate.
Metalika V
Web portal
Marfin banka
Obuka
Focus d.o.o.
Plate.
SIEMENS It solution and services
Outsorcing.
S&T
Outsourcing.
Poslovni plan
Web aplikacija (www.scoring.rs)
DAFAR
Konsalting
Normonte
Web aplikacija (http://www.newdev.win19.mojsite.com/Account/Login)
Upravnik zgrada
Web aplikacija (https://upravnik-zgrade.com/)