Ukratko ...

NTE Engineering je osnovan 2000 godine u Beogradu. Kombinujući know-how stečen kroz godine iskustva u radu sa budžetskim korisnicima i javnim preduzećima i znanje u implementaciji Microsoft tehnologija firma je veoma brzo kreirala nekoliko prepoznatljivih proizvoda i time stekla svoje mesto na tržištu. Trenutno svoj razvoj bazira na ASP.Net platformi i Microsoft SQL serveru. Neke od naših aplikacija su:

  • objedinjeno finansijsko knjigovodstvo za budžetske korisnike
  • portal za praćenje javnih nabavki
  • kadrovska evidencija i plate
  • pisarnica
  • vodjenje ugovora i projekata

Poslednjih godina naš fokus se proširio i na mala i srednja preduzeća i njihove potrebe u svakodnevnom poslovanju. Počeli s da se bavimo organizacijom i praćenjem prodaje i partnera kroz korišćenje Microsoft CRMa kao i naprednim funcijama Microsoft SharePoint servera kao što su automatizacija radnih procesa, napredno izveštavanje i upravljanje dokumentacijom.