Dugogodišnje iskustvo u projektovanju, isporuci opreme, montaži, puštanju u rad, servisu, održavanju i stručnom nadzoru svih vrsta instalacija u oblasti termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike posebno odlikuje višedecenijski rad naše kompanije.

Nudimo kompletnu izradu projektne dokumentacije (idejna rešenja, glavne projekte, izvođačke projekte i projekte izvedenog objekta) svih instalacija termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike za poslovne i industrijske objekte, kao i izvođenje novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih instalacija i to:

 • toplovodne kotlarnice na čvrsto, tečno i gasovito gorivo,
 • vrelovodne kotlarnice na tečno i gasovito gorivo,
 • parne kotlarnice na tečno i gasovito gorivo,
 • toplotne podstanice,
 • industijsku i konfornu ventilaciju i klimatizaciju,
 • toplodalekovode daljinskog grejanja,
 • centralno grejanje,
 • vazdušno grejanje,
 • komprimovani vazduh sa kompresorskim podstanicama,
 • solarni sistemi,
 • MRS i unutrašnje gasne instalacije

Kvalitetni, iskusni i dobro obučeni inženjeri sposobni su da odgovore svim izazovima koji se pred njih postave, kao i da predlože bolja, nova i tehnički savremenija rešenja.

Pravilan izbor opreme, saveti Investitorima za izbor najboljih tehno-ekonomski rešenja u oblasti termotehnike, termoenergetike, prcesne i gasne tehnike, primena različitih analiza za unapređenje energetske efikasnosti postojećih i novih objekata, izrada i revizija projekata, učestvovanje u gradilišnim aktivnostima, projektantsk nadzor prilikom građenja objekta je naš svakodnevni posao.

U okviru naše kompanuje bavimo se inženjeringom, projektovanjem i izvođenjem elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, telekomunikacionih i signalnih instalacija.

Koristeći bogato iskustvo naših licenciranih elektro inženjera, svojim korisnicima pružamo stručnu podršku i asistenciju u bilo kojoj fazi projektovanja mašine, linije ili sistema, kao i izvođenja novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih:

 • instalacija i oprema za automatsko vođenje termotehničkih i termoenergetskih postrojenja,
 • instalacija i oprema za automatsko vođenje tehnoloških procesa,
 • instalacija elektromotornog pogona,
 • instalacija slabe struje,
 • razvodnih ormana za energetiku i automatiku
 • sistem detekcije gasa
 • sistem detekcije i dojave požara
 • instalacija unutrašnje i spoljašnje dekorativne rasvete