NTE ENGINEERING d.o.o. je osnovan 2000 godine u Beogradu.

Naše postojanje obavezuje da konstantno zadovoljavamo potrebe kupaca i poslovnih partnera, stvaranjem okruženja u kome će naši zaposleni da teže uspesima, u atmosferi koja podstiče njihov sveukupan razvoj, da poboljšavanjem načina života i radimo za dobrobit društva u kome živimo i stvaramo okruženje u kome ćemo podjedanko voditi računa i o čovekovim potrebama i očuvanju prirodnih resursa.

Posvećenost, profesionalaizam i entuzijazam zaposlenih stvara u narednom periodu na prostoru Srbije našu kompaniju kao jednog od lidera u oblasti termotehnike. Kvalitet izvedenih radova garantuje naše bitisanje među najuspešnijim u ovoj oblasti. Mi smo sinonim kompanije koja postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, tako i u oblasti življenja. U dogovoru sa budućnošću uvodimo nove navike i trendove. Mi ne predviđamo, mi znamo, mi kreiramo, MI UPRAVLJAMO PROJEKTIMA!